Sustainable Growth Bonds
van de Wereldbank

Gestructureerde obligatie in US$

Vorige Uitgiften

SUSTAINABLE GROWTH BOND 12/2024 VAN DE WERELDBANK – GESTRUCTUREERDE OBLIGATIE IN US$

Isin-code Geplande Einddatum1 Onderliggende Index Nominale waarde Terugbetaling op de Einddatum2 Terugbetalingspremie betaald op de Einddatum2
XS1693816586 13 décembre 2024 World Sustainable Development Goals Select (Price) Voor meer informative over de Index 100 $US Minstens 100% van de Nominale Waarde (in $US) S0 verwijst naar de officiële slotkoers van het Onderliggende actief op de Initiële Observatiedatum
Si verwijst naar het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van het Onderliggende actief op de
Maandelijkse Observatiedata
Si/S0 – 1 is de “Vastgestelde Prestatie”
– Indien Si/S0 – 1 ≤ 0 (de Vastgestelde Prestatie is negatief of nul):
geen premie
– Indien Si/S0 – 1 > 0 (de Vastgestelde Prestatie is positief):
premie = 100 US dollar × [Si/S0 – 1] (Nominale Waarde vermenigvuldigd met de Vastgestelde Prestatie)
1
Buiten mogelijk geval van een vervroegde terugbetaling.
2
Onkosten en belastingen niet inbegrepen, onderhevig aan het valutarisico als de belegger het kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, converteert in euro. In geval van wanprestatie van de Emittent, een Externe Gebeurtenis of Gebeurtenis van Overmacht, (zoals gedefinieerd in de Specifieke Voorwaarden), riskeert u de bedragen in kwestie niet terug te krijgen of kunt u het kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen.